Aktualni EVS projekti

Aktualni EVS projekti

Posted by Udruga PaRiter, With 0 Comments, Category: EVS,

EVS u za skloništu beskućnike/ce

Rad s djecom i mladima u Latviji

EVS u šumskom vrtiću

Volontiraj u Teatru Brama

Više projekata možeš potražiti na Europskom portalu za mlade, a informacije o Europskoj volonterskoj službi ovdje.


EVS - Europska Volonterska Služba (European Voluntary Service) dio je programa Erasmus+ koji omogućuje mladima u dobi od 18 do 30 godina da volontiraju u stranoj državi na kratkoročnom (do 2 mjeseca) ili dugoročnom projektu (do najviše 12 mjeseci).

Sudjelovanje u EVS-u je besplatno, a volonterima/kama su pokriveni troškovi puta, smještaja, hrane, zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize itd. Osim toga, volonter/ka dobiva i mjesečni džeparac te besplatni tečaj jezika.

Udruga PaRiter akreditirana je za slanje volontera iz Hrvatske na EVS projekte u inozemstvo. Za više informacija javi nam se na adresu e-pošte udrugapariter@gmail.com.