Vjerujete da možete malim koracima promijeniti svijet?

U Udruzi PaRiter možete zakoračiti u svijet borbe za ljudska prava. Vaše aktivnosti pridonijet će izgradnji svijeta u kojem će se sva ljudska prava jednako vrednovati, u kojem ćemo svi biti ravnopravni, bez obzira na spol, boju kože, vjeru, seksualnu orijentaciju, imovinu…

Volonteri i volonterke Udruge PaRiter mogu biti cure i dečki, osnovnoškolci, đaci, studenti, gospođe i gospoda, zaposleni ili umirovljenici - ukratko svi koji se zauzimaju za pravedniji svijet.

Kao volonter Udruge PaRiter možete:

- pomoći u organizaciji građanskih akcija (planirati aktivnost, organizirati ekipu, osmisliti i pripremiti materijale i sl.),

- sudjelovati u građanskim akcijama i raznim događanjima (pomoći postaviti štand, pripremiti sve potrebne materijale, informirati prolaznike o akciji i sl.)

- fotografirati i snimati naše aktivnosti,

- pomagati u promociji naših aktivnosti,

- oblikovati i dizajnirati promotivni materijal,

- provoditi radionice ili predavanja na temu ljudskih prava u osnovnim i srednjim školama,

- pisati tekstove za našu internetsku stranicu,

- prevoditi članke i druge relevantne tekstove,

- lektorirati članke i tekstove koje objavljujemo na našoj internetskoj stranici i/ili u različitim publikacijama,

i još mnogo različitih aktivnosti, koje se će se svakako uklopiti u naš rad.

Također, ako imate ideju, tražite platformu za njezinu provedbu ili vam je jednostavno potreban savjet, ljudi koji će vam pomoći da ju realizirate i sl., slobodno nam se obratite.

Ako ste se prepoznali u bilo kojoj od navedenih aktivnosti, pišite nam na udrugapariter@gmail.com