Kontakt

UDRUGA ZA LJUDSKA PRAVA I GRAĐANSKU PARTICIPACIJU PARITER

Adresa: Janeza Trdine 2, 51000 Rijeka
Broj telefona: +385953935611